Doos vol knopen ontvangen uit Laren Noord Holland!

Kinderknooppunt

Het verbinden van knopen kent geen gemeentegrenzen,
knopen verbinden is van ons allemaal en voor ons allemaal!

 Zo heeft een groep ouderen uit Laren Noord Holland het Kinderknooppunt benaderd of ze ook hun knoopje mochten bijdragen aan het Kinderknooppunt.Vol enthousiasme zijn een aantal ouderen in de auto gestapt op weg naar Lochem om in het Kinderknooppunt de knopen op te halen. Nu nog geen drie weken later, ontvingen we van deze enthousiaste dames vandaag een doos vol knopen. Bij elkaar bijna een vierkante meter met elkaar verbonden knopen! Dames uit het Gooi en omgeving, echt fantastisch dat jullie hebben meegedaan, veel dank daar voor. Binnenkort ontvangt het Kinderknooppunt jullie graag voor koffie met Achterhoekse krentewegge in het mooie Lochem.

In het bijzonder onze dank aan Claartje Immink, de initiatiefneemster van deze prachtige verbinding met Laren Noord Holland.