Bezoek landschapsarchitecte Verhees aan Kinderknooppunt