Scholen in Laren en Lochem hebben knopen ingezameld

knopen inzamelen

knopen inzamelen

De christelijke basisscholen Prins Hendrik in Lochem en Prins Willem Alexander
in Laren hebben de afgelopen weken veel knopen ingezameld voor het grote
Kinderknooppunt kunstwerk. Alle kinderen bedankt!