Vroeger dolfijnen in gemeente Lochem

op .

Vroeger dolfijnen in gemeente Lochem

Vroeger dolfijnen in gemeente Lochem

Vroeger dolfijnen in gemeente Lochem

Archeoloog/geoloog Ben de Graaf uit Lochem heeft op het bouwperceel van het nieuwe gemeentehuis een belangrijke vondst gedaan.

Bij de grondboringen heeft hij uit een diepte van 45-70 meter een evenwichtsbeen (gehoorbeen) van een spitssnuitdolfijn gevonden. Het beentje zat in de schedel van het dier en diende er voor om de dolfijn in balans te houden.

Dit evenwichtsbeentje van 3 miljoen jaar geleden is vermoedelijk het meest oostelijke fossiel dat ooit van dit soort dolfijnen uit deze periode is gevonden.

Ben de Graaf heeft nauwe contacten met het Naturalis museum te Leiden.