Waar woon jij?

op .

Waar woon jij?

Waar woon jij?

De kinderen uit de verschillende kernen en buurtschappen leren elkaar kennen via een grote lege plattegrond van de gemeente Lochem. Eerst ontstonden verbindingswegen naar elkaars kern of buurtschap. Daarna ontwerpen, tekenen, schilderen en bouwen de kinderen hun eigen leefomgeving vol fantasie en wensen.