Kinderknooppunt bezoekt “Beleef de Berkel”(december 2012)