Kinderknooppunt projecten in de komende jaren

Het Kinderknooppunt zal in de komende jaren kinderprojecten vormgeven en uitvoeren met betrekking tot de volgende aandachtsgebieden: 

  • exposities in DE ZON ALS KIJKDOOS 
  • architectuur & bouwen
  • de inclusieve samenleving
  • kunst & cultuur met jong & oud

Exposities in DE ZON ALS KIJKDOOS
In de hal van het nieuwe gemeentehuis Lochem staat het Kinderknooppunt kunstwerk DE ZON ALS KIJKDOOS. In dit kunstwerk zijn 12 kijkdozen verwerkt waarin kinderen uit de gemeente Lochem half jaarlijks een mini thema expositie houden. Op dit moment is de expositie over het thema THUIS te zien en op 9 juli zal deze expositie worden vervangen door een expositie van de OBS EXEL over het thema DUURZAAMHEID & TOEKOMST. Alle kinderen van de OBS EXEL zijn op 9 juli de hele dag te gast in het nieuwe gemeentehuis en in het naastgelegen Kinderknooppunt atelier. Ze zullen samen met de burgemeester hun eigen expositie gaan openen en daarna gaan ze creatief aan de gang in het Kinderknooppunt, waar ze hun eigen verlichte zon gaan maken.

Architectuur & bouwen
Na de bouw van het gemeentehuis Lochem is het Kinderknooppunt sinds kort verbonden aan een ander nieuwbouwproject, namelijk de bouw van twee basisscholen in stad Lochem. De Meester G. Propschool en de Prins Hendrikschool zullen samen onder één dak komen op de locatie waar nu nog de Garve is.
Het Kinderknooppunt zal de kinderen van beiden scholen op een creatieve manier met elkaar verbinden middels de bouw van hun scholen. Al vanaf de allereerste fase, namelijk het opstellen van een PROGRAMMA VAN EISEN, worden de kinderen betrokken. De kinderen van beiden scholen starten met het maken van een filmpje over hun PROGRAMMA VAN WENSEN. In de komende jaren zullen de kinderen meegenomen worden op een ontdekkingsreis n.a.v. de bouw hun eigen school. Ze worden betrokken bij het ontwerpen en bouwen van hun eigen school. SAMEN is dan ook een echt thema binnen dit project. Bouw opleiding Berkel Streek doet ook met dit project.

De inclusieve samenleving
Het Kinderknooppunt start in de gemeente Lochem een filmproject voor kinderen rondom het thema de inclusieve samenleving. Er is steeds minder geld voor de zorg, waardoor er veel meer opgevangen moet gaan worden door naasten. Binnen dit project leren kinderen oog te krijgen voor hun medemens. Kinderen gaan vrijwilligers filmen die zich inzetten voor hun lokale medemens. Wie zijn deze mensen die zich in de gemeente Lochem inzetten om onze lokale samenleving mooier te maken met elkaar en voor elkaar? De kinderen van het Kinderknooppunt gaan deze vaak onzichtbare en bescheiden vrijwilligers in beeld brengen. Wat doen ze en waarom? In september start dit project in Epse in samenwerking met de HVO docente van de basisschool.

Kunst & cultuur met jong & oud
Het Kinderknooppunt is één van de initiatiefnemers van Lochem gemeente van COMPASSIE. Wereldwijd is er een netwerk aan het ontstaan van steden van Compassie en we zijn druk bezig om ook gemeente Lochem te verbinden met dit netwerk. Er zal een project starten waarbij kinderen en ouderen met elkaar verbonden worden en ze gezamenlijk bezig gaan met kunst en cultuur onder leiding van lokale kunstenaars. Compassie is hierbij het centrale thema.