Kinderknooppunt verbonden aan nieuw bouwproject de GARVE (multifunctionele accomodatie/brede school) Lochem, gebruikers kregen gisteren workshop in Kinderknooppunt

Kinderknooppunt