Kinderknooppunt heeft in komende schooljaar 4 lokalen op a.s bouwplaats van Brede school Lochem. Ook hier knopen en kleur! Welkom aan alle leerlingen Prop school en Prins Hendrikschool, hier komt jullie nieuwe school!

Kinderknooppunt

Kinderknooppunt