Vandaag groot artikel in de Stentor over FUNERGY (Kinderknooppunt is o.a initiatiefnemer van dit project waarbij jong en oud zijn verbonden op een inspirerende manier.)

Kinderknooppunt