Kinderknooppunt bouwteam mag bij iedere ontwerpvergadering zijn van de volwassen en de architect. Kinderen hebben inspraak bij het ontwerpen van de school. Klik voor alle foto's op bovenstaande tap NIEUWBOUW SCHOLEN

Kinderknooppunt

Kinderknooppunt