Vandaag werd er een foto gemaakt voor artikel in Berkelbode over initiatiefnemers van Knoopinn, Gerben te Hennepe en Ingrid Schreuder-Leufkens

Kinderknooppunt